Skip til hoved indholdet
  Hjem Undervisning er det muliges kunst

Undervisning er det muliges kunst

Undervisning er det muliges kunst

Vidt forskellige input og oplevelser skal give eleverne mulighed for at undres og fange interessante ting i deres liv og nutid, som kan skabe bevidsthed om egne muligheder og ressourcer.

Kun, når den enkelte elev er parat, kan han modtage undervisning, øve sig og få udbytte af det.

Elevens oplevelser er vigtige for elevens læring:

 • Oplevelsen af at blive accepteret, som den man er.
 • Oplevelsen af fællesskab med andre.
 • Oplevelsen af at blive hørt og imødekommet.
 • Oplevelsen af at blive mødt, der hvor man er fagligt.
 • Oplevelsen af at være medbestemmende.
 • Oplevelsen af at opleve noget spændende, interessant, positivt, overraskende.
 • Oplevelsen af at turde tackle en udfordring.
 • Oplevelsen af succes
 • Oplevelsen af at mestre.

Den enkelte elev mødes på dennes niveau, og udvikles i det tempo og på den måde, som skaber flest succesoplevelser.

Eleverne fastholdes længst muligt i deres arbejde og udfordres i deres zone for nærmeste udvikling, så de udfordres og udvikle sig i et tempo, som kan øge lysten til at lære.

"Hellere ½ time effektiv undervisning end 1½ time uden effekt"

Det vægtes at hver enkelt elev udvikles og formes fra troen på, at alle har ressourcer, og alle kan lykkes, trods forskellighed, trods forskellige behov, forudsætninger og udviklingspotentialer.

Det er vigtigt at den enkelte elev har adgang til, og mulighed for, at udvikle sig. Der skal være plads til fællesskab og selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet.

Dagligdagens undervisning:

Eleverne inddeles i hold med 1-5 elever pr hold, hvert hold med en underviser og/eller en pædagog.

Underviserne forbereder og tilrettelægger situationer og rammer (lektioner), som kan give den enkelte elev mulighed for at lære og udvikle sig.

Eleven skal – som udgangspunkt - være til stede i undervisningen og arbejde med de ting, som underviseren lægger frem.
”Den, der laver noget, lærer noget!”

Pædagogerne involverer sig i lektionen, hjælper eleverne og tager sig især af elever, som er særligt udfordrede på det givne tidspunkt. Pædagogen hjælper også de elever, som kan have brug for et break.

”Den, der laver noget, lærer noget!”

Brahesholm
Bogensevej 133
5620 Glamsbjerg

Henvendelser skal som udgangspunkt ske til skolens daglige koordinator:

Michael Rottbøl Petersen
mbpet@assens.dk
30 46 38 34

Nyttige links