Skip til hoved indholdet
    Hjem Dagens gang

Dagens gang

Brahesholm adskiller sig på mange måder fra en sædvanlige skole.

  • Eleverne hentes og bringes i skole hver dag af skolens personale.
  • Dagen starter med fælles morgenmad
  • Alle elever er på "madhold" i løbet af ugen, og er med til at lave frokost til alle. Det er typisk varm mad til middag, og det tilstræbes at eleverne får sund og varieret mad. Ligeledes er der oprydningshold efter alle måltider.
  • Alle deltager i den almindelige og daglige oprydning og rengøring, så det bliver en naturlig ting, at vi selv er ansvarlige for at passe på vores skole - der er ingen der kommer og gør det for os.
  • Der er som oftest tur 1 gang ugentligt. Turene planlægges af skolens lærere og pædagoger i samarbejde. Turene har som udgangspunkt et læringsmæssigt sigte, men er også med til at styrke det sociale fællesskab, samt træne drengenes sociale kompetencer i forhold til, hvordan det er man "agerer" i det offentlige rum. Brahesholm elever bliver rost vidt og bredt for deres måde at være på, når de er på rundvisninger, til oplæg, på museer mv.
  • Så vidt det er muligt, tager vi på lejrskole af 3-4 dages varighed 1 gang årligt. 

Dagens grundskema:

Alle elever hentes om morgenen, og køres hjem om eftermiddagen.

8:15 Skoledagen starter – fælles morgenmad

Formiddag: De teoretiske fag: dansk, matematik og engelsk ligger – så vidt muligt – før frokost.

12:00 Fælles frokost

Eftermiddag: De praktisk-musiske valgfag: idræt, billedkunst, spil ligger især sidst på dagen.

De humanistiske fag: Historie, samfundsfag, kultur og naturlære ligger i forbindelse med ture og emneuger.

Skoledagen slutter:
- kl. 13.30 mandag
- kl. 14.30 tirsdag
- kl. 15.00 onsdag
- kl. 14.30 torsdag
- kl. 14.00 fredag

Brahesholm
Bogensevej 133
5620 Glamsbjerg

Henvendelser skal som udgangspunkt ske til skolens daglige koordinator:

Michael Rottbøl Petersen
mbpet@assens.dk
30 46 38 34

Nyttige links