Undervisningen

Årsplan

ÅRSPLAN - Forklaringer, uddybelser


Skoleåret er delt op i 5 moduler:

 1. Før efterårsferien - Introduktionsforløb, basisskole og emneuge
 2. Før juleferien - basisskole, emneuge O-fag og jul
 3. Før vinterferien - basisskole
 4. Før påskeferien - intensiv træning + basisskole
 5. Før sommerferien - udslusning

Indhold i modulerne:

Indslusning:

Opstart, samarbejdsøvelser, fælles oplevelser, ture, badning, idræt og bevægelse, krop og sundhed, diverse små undervisningsforløb, trafikskole, spil mm.

Basisskole: 

Skemalagt undervisning iflg. ugeskema, som vi kender det med 4 skoledage og en fællestur torsdag. Den faste dag for fællestur kan ændres, eller deles op så eleverne er afsted i mindre grupper, alt efter behov.

Emneuge i uge 41:

(Skolernes motionsuge) Krop og sundhed i teori og praksis.
En triatlon: Svøm så langt du kan, mountainbike-tur og skov-orientering.
Tur til Svømmestadion Esbjerg og Kolding Boxing Center

Emneuge O-fag:

5 dage
(ingen fællestur torsdag) Valgfag

O-fag kunne også udskiftes med VÆRKSTEDS-fag, som kan være:

 • køkken
 • pedel
 • udendørs arealer
 • cykelværksted
 • motor-værksted
 • idræt og krop
 • træværksted
 • naturværksted

eller ?

Intensiv træning: 

For dem, som vil/kan/skal til folkeskolens afgangsprøve:

Mere fag – mindre fritid.
Disse elever deltager ikke i køkkentjans i den periode.

Udslusning:

Hvad skal du efter Brahesholm?

 • Arbejdskendskab
 • Brobygning
 • Praktik
 • Virksomhedsbesøg (AMU, KOLD, VUC, EFTERSKOLER, GYMNASIER osv.)


OUTRO:

Oplevelser, ture, badning, rengøring, bowling og ”God ferie”