Undervisningen

Undervisning på Brahesholm

Målet for undervisning på Brahesholm er generelt, at give eleverne fornyet mod og lyst til at lære, og til at forbedre sin viden og sine kompetencer.

Bålhuset "grillen". Bygget og indviet af eleverne i 2019

Det væsentligste princip i undervisningen er at møde eleven, hvor han er, og skabe positiv udvikling derfra.

Skolens fagtilbud er især basisfagene dansk, matematik og engelsk.

Skolen fører elever op til folkeskolens afgangsprøver i disse fag, hvis eleven er parat til det. Eksamener bliver afviklet på Glamsbjergskolen.

Derudover er der undervisning i:

  • De humanistiske fag: historie og samtid, samfundsfag, religion, kultur
  • Naturfagene: geografi, biologi, fysik, kemi


Obligatorisk for alle er idrætsundervisning og sundhedsundervisning, samt ernæringslære/hjemkundskab.