Pædagogikken

Inspirationskilder der understøtter inklusionsdelen på Brahesholm

En pædagogisk retning, og et pædagogisk fundament, er skabt på baggrund af udvalgt faglig viden, som i en sammenhæng er med til at tegne rammerne og retningen for det arbejde vi udfører, og er den værktøjskasse vi kikker i, når der skal findes løsninger.

På Brahesholm Projektet er der dog nogle klare ufravigelige regler der arbejdes efter:

  •  Vi råber ikke
  •  Ingen fastholdelse
  • Vi gør vores bedste for at undgå konflikter, da der ikke er vindere i konflikter

 

For de som har en ekstra interesse i, hvilke inspirationskilder der præger pædagogikken og inklusionen på Brahesholm Projektet, er her nedenunder oplistet en række dygtige personer, der hver i sær har bidraget med vigtig teori og viden:

 

Pædagogikken på Brahesholm

Holger Kjærgaard -  Social og specialpædagogik
Jesper Juul   - Pædagogiske relations kompetence
Susanne Idun Mørch -  Individ, Institution og samfund – pædagogiske perspektiver
H. Rudolph Schaffer -  Social udvikling


Anerkendelse på Brahesholm

Axel Honneth -  Teori om anerkendelse
Bente Lynge  - Anerkendende pædagogik
Suzanne Krogh -  Anerkendelse i børnehøjde


Ordentlighed på Brahesholm

Jørgen Husted -  Etiske teorier
Finn Collin - Humanistisk videnskabsteori


Relationer på Brahesholm

Grethe Kragh-Müller - Der tages udgangspunkt i Wynnes teori
Tom Ritchie - Relationer i teori og praksis
Daniel Sterns  - Relations psykologiske tilgange
Vygotsky  - Sociale relationer


Psykologien på Brahesholm

Carl Gustav Jung - Dybde Psykologi
Friedrich Nietzsche -  Viljen til magt – Motivation
Alfred Adler  - Det beskrevne om mindreværdskompleks
Sigmund Freud - Arbejde med psykoanalyse

Respekt på Brahesholm

På Brahesholm er der respekt for det enkelte individ.

Vi arbejder med:

Narrativ terapi
Krop og gestaltterapi