Pædagogikken

Pædagogikken på Brahesholm

Pædagogikken er et bærende element på Brahesholm Projektet. Stedets pædagogiske grundlag og relations arbejdet, er forudsætning for at styrke troen på egne evner, og lysten til at lære.

Lejrtur til Esbjerg 2019

Fælles for drengene på Brahesholm er, at de af forskellige grunde mistrives i de almindelige rammer, en folkeskole som oftest kan give, og trænger derfor til et fristed – med fokus på læring, trivsel og fornyet tro på voksne og egne evner.

Drengene i denne målgruppe har komplekse og sammensatte udfordringer og er alle i høj grad truet på deres udvikling, skolefaglighed og trivsel.

Brahesholm Projektets succes er tæt forbundet med den pædagogiske tilgang, stedets fysiske rammer og det tætte samarbejde i den lille personalegruppe.