Om skolen

Værdigrundlag

Udgangspunkt for at lave den bedste skole

Værdierne på Brahesholm tager udspring i de personalepolitiske værdier i Assens Kommune, og konkretisere nedenfor i forhold til kerneopgaven, og det værdibaserede fundament, som er afgørende for stedets succes.

  • Vi møder drengene der hvor de er (vi lytter).
  • Vi har øje for den enkelte, og der er plads til forskellighed
  • Vi vægter tillid og gensidig respekt højt.
  • Vi fokuserer på det positive og ser muligheder, frem for begrænsninger.
  • Vi tager individuelle hensyn – er anderledes, end andre skoler.
  • Vi har øje for ressourcer.
  • Vi skaber succeser.
  • Vi hører igennem, brok og frustrationer.
  • Vi er oprigtig nysgerrig på opnåelse af forståelse, af børnenes indre (følelsesmæssige liv) og ydre liv (hjem, skole, og historik)
  • Vi evner at kende egne følelser og hvad de betyder, for arbejdet med børn og samværet med voksne – eller motivationen for at arbejde med det.