Om skolen

Dagens gang

Den, der laver noget, lærer noget.

Brahesholm Projektet adskiller sig på mange måder fra den sædvanlige folkeskole.

  • Eleverne hentes og bringes i skole hver dag af skolens personale.
  • Dagen starter med fælles morgenmad
  • Alle elever er på "madhold" i løbet af ugen, og er med til at lave frokost til alle. Det er typisk varm mad til middag, og det tilstræbes at eleverne får sund og varieret mad. Ligeledes er der oprydningshold efter alle måltider.
  • Alle deltager i den almindelige og daglige oprydning og rengøring, så det bliver en naturlig ting, at vi selv er ansvarlige for at passe på vores skole - der er ingen der kommer og gør det for os.
  • Hver torsdag er som udgangspunkt "tur dag". Turene planlægges af skolens lærere og pædagoger i samarbejde. Turene har som udgangspunkt et læringsmæssigt sigte, men er også med til at styrke det sociale fællesskab, samt træne drengenes sociale kompetencer i forhold til, hvordan det er man "agerer" i det offentlige rum. Brahesholm elever bliver rost vidt og bredt for deres måde at være på, når de er på rundvisninger, til oplæg, på museer mv.
  • Så vidt det er muligt, tager vi på lejrskole af 3-4 dages varighed 1 gang årligt. 


Dagens grundskema:

Starttidspunkter (start SHARP og stop, når den enkelte ikke magter mere!)


8.00 Morgenmad
8.20 Morgenmøde /voksne
8.45 Nyheder (samfundsfag) kun tirsdag, onsdag og fredag
9.00 1. lektion – kører indtil 10.15
10.15 Mad- og indkøbshold starter
10.45 2. lektion - kører indtil 11.55
12.00 Frokost
12.45 3. lektion – kører indtil 13.30
13.45 4. lektion – kører indtil 15.15 (ikke mandag og fredag)
15.15 Dagen afrundes (ikke mandag og fredag)
15.30 Hjemtransport

De mere teoretiske fag: dansk, matematik og engelsk ligger – så vidt muligt – før frokost.

Naturfagene: geografi, biologi, fysik og kemi ligger lige efter frokost.

De praktisk-musiske valgfag: idræt, billedkunst, musik, hjemkundskab, værksted ligger især sidst på dagen.
De humanistiske fag: Historie, religion, samfundsfag, kultur og tysk som 2. fremmedsprog ligger i forbindelse med torsdags-ture og emneuger.