Om skolen

Brahesholm

Brahesholm er en lille heltidsskole, med plads til 10 drenge i alderen 13-18 år. Skolen er et undervisningstilbud kombineret med socialpædagogisk støtte.

Brahesholm er en lille skole, bestående af 10 drenge og 6 voksne. De unge er mellem 13 og 18 år . Eleverne er normaltbegavede men har som oftest følelsesmæssige og eller sociale udfordringer, der gør at de har brug for støtte .

Indsatsen er målrettet omkring det faglige, ligeledes har det social pædagogiske område høj prioritet. Arbejdet med relationsdannelse og benyttelsen af en anerkendende pædagogik er den røde tråd på Brahesholm. Disse er nøglefaktorer for at en overvejende stor majoritet af eleverne, efter endt ophold – kommer ud og klarer sig godt i normalsystemet, eller i ordinære jobs.

Der arbejdes systematisk på, at skabe positive skoleoplevelser, der er medvirkende til, at skabe fornyet tro for den unge på, at man atter kan ” tage kampen op” og modtage læring. Indlæringen foregår ved i særdeles høj grad, at tage udgangspunkt i den enkelte elevs formåen – der arbejdes praktisk, bogligt og fysisk, så flest mulige elementer omkring det at tage ny viden til sig, kommer i spil.