Kontakt

Kontakt ved fravær

Hvis en elev er syg, skal den daglige koordinator Michael Rottbøll Petersen kontaktes på telefon 30 46 38 34 senest kl. 7.00 af hensyn til afhentning af elever.

Hvis sygdommen strækker sig over mere end én dag, skal skolen have besked hver dag eleven er fraværende.